Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie Domu lub mieszkania / Gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich będź nazwanych, odpowiedzialność za szkody (zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia).

Co można ubezpieczyć?

 • dom mieszkalny z elementami stałymi,
 • mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi, a także:
 • gospodarstwo rolne i budynki do niego należące
 • ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach,
 • ruchomości domowe, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż.
  Pełna lista mienia, które możesz ubezpieczyć znajduje się na poniższym schemacie.

 

Liata ryzyk:

 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • kradzież (bez śladów włamania) dla wybranego mienia,
 • zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym,
 • uszkodzenia mienia wskutek przepięcia nie będącego skutkiem uderzenia pioruna,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti,
 • zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych.
 • assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny),
 • kosztów ochrony prawnej rodziny,
 • domu letniskowego,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Designed by:www.veneo-studio.pl

Copyright © 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone M&J Kittner Ubezpieczenia | Polityka cookies | Logowanie