Po sprzedaży pojazdu masz 14 dni, by...

04/07/2017

Po sprzedaży pojazdu masz 14 dni, by poinformować o tym ubezpieczyciela.

Jeżeli na polisie oprócz ubezpieczenia OC miałeś ryzyka dobrowolne (np. Autocasco, NNW), zostaną one rozwiązane z dniem sprzedaży pojazdu, a niewykorzystana składka będzie zwrócona.

Warto wiedzieć:

-prawidłowo wypełniona umowa musi zawierać datę sprzedaży oraz pełne kupującego i sprzedającego,
-nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie, dlatego należy mu przekazać obowiązującą polisę OC,
-zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC przysługuje jedynie w przypadku złożenia przez nabywcę wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
-zwrot składki przesyłany jest przekazem pocztowym na adres zamieszkania lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Ergohestia.pl

Designed by:www.v-studio.pl

Copyright © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone Kittner Ubezpieczenia | Polityka cookies | Logowanie